Έρευνα: Το εργασιακό προφίλ των ψυχολόγων στην Ελλάδα

Έχετε συμπληρώσει το 0% αυτού του ερωτηματολογίου
0%
100%

Infomed Consent
*

Εργασιακό προφίλ των επαγγελματιών ψυχολόγων στην Ελλάδα
Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος - Deree

 

Εισαγωγή: Η παρούσα έρευνα διεξάγεται από τη φοιτήτρια του Προπτυχιακού Προγράµµατος στη Ψυχολογία του Αµερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος - Deree, Αικατερίνα Μουτσούλα, στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας του Honors προγράµµατος. Η έρευνα εκπονείται υπό την επίβλεψη του Δρ Ι.Μπεράτη. Η συλλογή των δεδοµένων θα πραγµατοποιηθεί από τον Δεκέμβριο 2019 έως τον Ιανουάριο 2020.

 

Σκοπός της έρευνας: Η παρούσα µελέτη διερευνά γενικότερες συµπεριφορές των επαγγελµατιών ψυχολόγων, καθώς και συγκεκριµένες συµπεριφορές στον χώρο εργασίας τους. Επιπλέον, εξετάζει τις πηγές πίεσης στην δουλειά του εν λόγω πληθυσµού. 

 

Τι θα κάνετε σε αυτήν την έρευνα: Εάν αποφασίσετε να συµµετάσχετε, θα συµπληρώσετε κάποια ερωτηµατολόγια σχετικά µε παράγοντες που αντιλαµβάνεστε ως πηγές πίεσης στον χώρο εργασίας σας, και γενικότερες συµπεριφορές σας. Επίσης θα απαντήσετε σε δηµογραφικές ερωτήσεις όπως η ηλικία σας, το επίπεδο µόρφωσής σας, και τα χρόνια προϋπηρεσίας σας στον τοµέα της ψυχολογίας. Πρόκειται για ερωτηµατολόγια που έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως από ειδικούς του τοµέα της εργασιακής ψυχολογίας καθώς και από εκπαιδευτικούς φορείς για ερευνητικούς σκοπούς. Απαιτούµενος χρόνος: Για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων θα χρειαστείτε περίπου 20 λεπτά.
 

Εµπιστευτικότητα: Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυµες. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη µελέτη θα παραµείνουν εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιηθούν καθαρά για επιστηµονικούς σκοπούς. Τα δεδοµένα θα είναι διαθέσιµα µόνο στους ερευνητές της παρούσας έρευνας. Κατά την αναφορά των αποτελεσµάτων της έρευνας, οι απαντήσεις θα συγκεντρωθούν και θα περιγραφούνε µε τρόπο κωδικοποιηµένο και ποσοτικό. Τα δεδοµένα θα παραµείνουν στον διακοµιστή ερευνών µε τον οποίο συνεργάζεται το κολλέγιο έως 3 χρόνια. Τέλος, τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορεί να δηµοσιευτούν.


Συµµετοχή και απόσυρση: Η συµµετοχή σας είναι οικειοθελής και παρόλο που δεν συνδέεται άµεσα µε όφελος για εσάς, εικάζεται ευλόγως ότι τα αποτελέσµατα µπορεί να ωφελήσουν τον τοµέα της εργασιακής ψυχολογίας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συµµετοχή σας οποιαδήποτε στιγµή θελήσετε χωρίς επιπτώσεις για εσάς. Αυτή η έρευνα δεν φέρει κάποιο γνωστό κίνδυνο ή ενοχλήσεις για τους συµµετέχοντες. Παρ’ όλα αυτά έχετε το δικαίωµα να µην απαντήσετε σε ερωτήσεις που µπορεί να σας προκαλέσουν ενόχληση, αµηχανία ή σε ερωτήσεις που αισθάνεστε ότι παραβιάζουν την αίσθηση της ιδιωτικής σας ζωής.

Η παρούσα µελέτη έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το UG Research Ethics Committee του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – Deree.

 

Επικοινωνία µε τους ερευνητές: Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά µε αυτήν την έρευνα, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την κύρια ερευνήτρια Αικατερίνα Μουτσούλα. E-mail: [email protected], τηλ.: 6983072199
 

Έχω διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφορίες που μου δόθηκαν. Όλες οι ερωτήσεις μου έχουν απαντηθεί επαρκώς και οικειοθελώς συμφωνώ να συμμετάσχω στη μελέτη.